НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО СТУДЕНТІВ


Наукове товариство студентів Тернопільського національного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України є структурним підрозділом університету, який здійснює свою роботу у складі наукового відділу ТНМУ. Робота НТС спрямована на розвиток наукового потенціалу студентів-медиків з метою формування майбутніх наукових кадрів.