Студент – майбутній фахівець високого рівня кваліфікації


Мета:

Відбір серед студентів ТНМУ ім. І.Я.Горбачевського талановитої молоді та підготовка їх до вступу в магістратуру, клінічні ординатуру та в аспірантуру для підготовки фахівців вищої кваліфікації та подальшого працевлаштування у нашому ВНЗ в якості викладачів.

Завдання:

Підготовка майбутніх викладачів шляхом створення студентам, які навчаються в ТНМУ, можливостей для проведення ними сучасних наукових досліджень, умов для вибору і кращого опанування професійного медичного фаху, а також покращення володіння іноземною мовою (англійською чи французькою) та комп’ютерною технікою.

Хто може стати учасником програми:

Всі студенти медичного, стоматологічного і фармакологічного факультетів ІІ-VІ курсів, які володіють англійською чи французькою мовою (отримали відповідний „Сертифікат ТНМУ про рівень володіння …” не нище ІІІ рівня), освоїли всі практичні навички за попередній період (внесених в „Матрикул”), та у яких всі іспити та диференційні заліки за попередні курси здані на „Відмінно” і „Добре”, причому оцінок „Добре” не більше ніж 25 % від загальної суми.


Реалізація програми:

1. Студенти, включені в дану програму автоматично є учасниками програми „Студент – майбутній фахівець”, мають можливість регулярно (двічі на тиждень) займатись науковою діяльністю на одній з кафедр університету або вдосконалюватись за вибраною спеціальністю на одній з кафедр ТНМУ, при умові попереднього успішного проходження дистанційного тестового комп’ютерного контролю з заданої теми.

2. Для учасників програми будуть організовані практичні заняття з іноземної мови (англійської чи французької) 1 раз на тиждень з добровільним відвідуванням та можливістю здачі

3. Для учасників програми будуть організовані лекції (2 рази на місяць), які читають фахівці різноманітних профілів та спеціальностей, на сучасні цікаві теми, з метою вибору майбутньої фахової спеціальності та напрямку наукових досліджень.

4. Студенти, які включені в дану програму, мають можливість займатись на кафедрі інформатики для поліпшення навиків володіння комп’ютером.

5. Учасники програми мають пріоритетну можливість брати участь в літніх міжнародних студентських школах (студіях) на базі навчально-оздоровчого комплексу “Червона калина”.

6. Учасники програми матимуть максимальне сприяння (оплата відряджень) для участі в науково-практичних студентських конференціях та у конференціях молодих вчених.