ІсторіяЗвіт про роботу Тернопільського медичного інституту за 1958-1959 навчальний рік починався словами: “В історичних рішеннях ХХІ з’їзду комуністичної партії передбачено подальший розвиток охорони здоров’я”.

В той час в інституті навчалося 868 студентів: на І курсі – 253, на ІІ курсі – 203, на ІІІ курсі – 181, на ІV – курсі – 214, в академвідпустці перебувало 17 студентів, працювало 102 викладачі, з них 3 доктори наук, 45 кандидатів наук, 2 професори, 16 доцентів, 52 – без вченого ступеня чи звання.

СНТ організовано в листопаді 1957 року. Роботою товариства за дорученням Ради інституту керував завідувач кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії доктор медичних наук В.К.Цвірко.

Протягом 1958-1959 навчального року прийнято структуру СНТ. До складу Правління увійшли:

– науковий керівник СНТ

– заступник наукового керівника

– голова правління СНТ

– секретар правління

– відповідальний за зв’язок із СНТ інших медичних закладів

– організаційний сектор

– редколегія

– відповідальні за кожен курсПротягом цього ж року виконано 52 експериментально-дослідних та 63 реферативні роботи. Робота СНТ регулярно висвітлюється в інститутському друці, зокрема в газетах “За радянського лікаря”, “Науковець”. Правління СНТ веде регулярну переписку із 11 вищими медичними навчальними закладами. В травні 1959 року представники СНТ інституту виступали з доповідями на наукових конференціях в Одеському, Вінницькому, Станіславському, Львівському медичних інститутах.

18-19 травня в інституті проходила ІІ наукова студентська конференція, на якій були заслухані та обговорені 31 доповідь. Найкращі наукові роботи були відзначені цінними подарунками та грамотами. До конференції було випущено стінгазету “Науковець”, організовано виставку кращих робіт студентів, які були надруковані в періодичних виданнях, відзначені грамотами Міністерства вищої освіти УРСР.

Член студентського наукового гуртка студент В.Кривохатько приймає участь у досліді доц.Е.Н.Бергера та ас.О.О.Маркової (1958 р.):

1959 рік – підсумкова загальноінститутська студентська наукова конференція:

Секційне засідання ХІІІ підсумкової студентської наукової конференції. Голова секції ст.В.Пікалюк (1975 р.):

Проф.О.О.Маркова відкриває секційне засідання підсумкової студентської наукової конференції, присвяченої 100-річчю з дня народження акад.О.О.Богомольця (21 травня 1981 року):

Члени ради СНТ, 2005 р.:

З лютого 2007 року для оптимізації студентської наукової роботи почали діяти дві програми: «Студентська наукова і профорієнтаційне навчання» і «Студент – майбутній фахівець високого рівня кваліфікації». Ці програми одразу зацікавили студентів-науковців. Шороку в наукових програмах беруть участь понад 100 студентів, що знаходить своє відображення в їх наукових здобутках. Тільки протягом 2011 року були опубліковані численні журнальні статті. Традиційно ще з 1996 року Рада СНТ спільно з Радою молодих вчених організовує Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, який відбувається на НОК «Червона калина». Після конференції зазвичай проводяться змагання з з надання екстреної медичної допомоги. Щороку конгрес збирає сотні молодих людей не лише з України, а й Польщі, Германії, Індії, Казахстану, Білорусії, Єгипту, Чехії, Грузії.

СНТ, 2007 рік:

«Міжнародний медичний конгрес студенів і молодих вчених», 2019 рік:

НТС, 2021 рік:

На сьогодні до лав наукового товариства студентів входить по 50 членів, які займаються науково-дослідною роботою на всіх кафедрах університету. Студенти-гуртківці університету щорічно виступають на різноманітних форумах, беруть участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт та неодноразово займають призові місця.

Також цього року Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України оголосив конкурс наукових робіт на присудження премії імені Івана Горбачевського Премія призначається науковцям ТНМУ за розвиток наукового потенціалу Університету, підвищення його рейтингу та популяризацію в Україні і за кордоном.

Проте рада НТС продовжує працювати, проводити засідання, вебінари та конференції в онлайн-режимі. На ювілейному XXV Міжнародному конгресі студентів та молодих вчених було представлено близько 500 тез. Безпосередню участь в роботі конгресу взяли 225 учасників, серед яких 64 з 15 міст України, а також 151 учасник з Тернополя.