ПЛАН

роботи наукового товариства студентів

на 2022-2023 рр.01.09.22

1. Звітно-виборчі збори ради НТС.

Доповідач: голова ради НТС

21.09.22

1. Організація роботи ради НТС.

Доповідач: голова ради НТС

2. Затвердження плану роботи НТС та ради НТС на 2021-2022 н.р.

Доповідач: голова ради НТС

3. Розподіл обов'язків серед членів ради НТС: призначення кураторів студентських наукових гуртків,

кураторів програм «Студентська наука та профорієнтаційне навчання» і «Студент-майбутній фахівець високого рівня кваліфікації».

Доповідач: голова ради НТС

13.10.22

1.3бір та розгляд планів роботи студентських наукових гуртків кафедр, списків гуртківців.

Доповідач: голова ради НТС

2.Стан сторінки ради НТС на Web-сайті університету.

Доповідач: голова ради НТС

09.11.22

1.Організаційні питання проведення 26-го Міжнародного конгресу студентів та молодих вчених: формування організаційного комітету конгресу, розподіл обов’язків серед членів оргкомітету, формування та розсилання І інформаційного листа 26 Міжнародного конгресу студентів та молодих вчених.

Доповідач:доц. С. В. Кучер

2. Зовнішня діяльність НТС, обговорення шляхів заохочення участі студентів-науковців з України та закордону у конференціях молодих вчених ТДМУ.

Доповідач: голова ради НТС

21.12.22

1. Обговорення плану проведення та організація участі студентів у І турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.

Доповідач: голова ради НТС

2. Активність участі студентів-науковців у програмах «Студентська наука та профорієнтаційне навчання» і «Студент-майбутній фахівець високого рівня кваліфікації».

Доповідач: голова ради НТС

25.01.23

1. Обговорення наукових робіт, поданих на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт, рекомендація робіт до участі у ІІ турі конкурсу.

Доповідач: голова ради НТС

08.02.23

1. Стан підготовки до проведення 27 Міжнародного конгресу студентів і молодих вчених: організація підготовки ІІ-го інформаційного листа, реєстрації та рецензування поданих робіт, формування секцій.

Доповідач: голова ради НТС

15.03.23

1. Активність подання наукових робіт на 27 Міжнародноий конгрес студентів і молодих вчених студентами-учасниками програм «Студентська наука та профорієнтаційне навчання» і «Студент-майбутній фахівець високого рівня кваліфікації», гуртківцями СНГ кафедр

Доповідач: рада НТС

27.04.23

1.Підведення підсумків проведення 27-го Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених.

Доповідач: голова ради НТС

24.05.23

1 Підведення підсумків роботи ради НТС в 2022-2022 н.р.

Доповідач: голова ради НТС

2.3вітність по програмах «Студентська наука та профорієнтаційне навчання» і «Студент-майбутній фахівець високого рівня кваліфікації».

Доповідачі: куратори – члени ради НТС.

3.3вітність кураторів студентських наукових гуртків кафедр.

Доповідачі: куратори – члени ради НТС.

07.06.23

1. Надання рекомендації студентам випускних курсів на участь у конкурсі на виконання наукової роботи.

Доповідач: голова ради НТС

ПРИМІТКА: Засідання проводяться на платформі Teams о 15.30.