Студентська наука і

профорієнтаційне навчання


Мета:

Відбір серед студентів ТНМУ талановитої молоді для підготовки майбутніх викладачів та науковців, їх комплексна фахова підготовка.

Завдання:

1. Ознайомлення студентів з методологією проведення наукових досліджень, ведення наукової документації.

2. Набуття студентами досвіду представлення результатів наукових досліджень на конференціях, у фахових виданнях.

3. Відбір серед студентів ТНМУ талановитої молоді для вступу в магістратуру, клінічну ординатуру та аспірантуру.

Хто може стати учасником програми:

Для виконання наукової роботи – студенти I-VI курсів університету, для участі у профорієнтаційному навчанні – студенти IV-VI курсів. Обов’язковими умовами є відмінне або хороше навчання (оцінок „добре” – не більше 25 % від загальної кількості), володіння комп’ютером, знання іноземної мови (англійської або французької – із здачею на сертифікат).

Як стати учасником програми:

– для участі у програмі обов’язкова наявність викладача-керівника. При цьому максимальна кількість не повинна перевищувати 1-2 студенти на 1 викладача протягом навчального року.

– загальна координація роботою студентів-науковців і профорієнтаційним навчанням здійснюється студентським науковим товариством (НТС) та його радою.

– у раді НТС студент отримує індивідуальну облікову карту роботи студента-науковця чи індивідуальну облікову карту профорієнтаційного навчання.

– індивідуальна облікова карта підписується студентом та викладачем-керівником. У неї заносяться дані про напрямок наукових досліджень (наприклад – імунопатологія вірусних гепатитів) чи профорієнтаційного навчання (наприклад – кардіологія).

– у карті реєструються дані про володіння комп’ютером і рівень знання іноземної мови (кафедра інформатики).

– за умови відповідності критеріям якості начання, своєчасної здачі матрикулів, індивідуальна облікова карта підписується деканом факультету.

Реалізація програми:

Чітко розмежувати поняття профорієнтаційного навчання (спілкування і робота за клінічними інтересами чи майбутнім фахом, обстеження хворих, розбір історій хвороб, участь в оперативних втручаннях тощо) і роботу студентів-науковців (індивідуальна робота з науковим керівником, робота з хворими, в лабораторіях, архівах, підготовка наукових статей, доповіді на конференціях тощо). Ці види діяльності студентів можуть не поєднуватися.

Студентська наука:

1. Керувати студентами-науковцями мають право лише ті викладачі, які активно задіяні у виконанні кафедральних НДР чи виконують власні дисертаційні дослідження. Таким викладачам зменшується по 20 годин педагогічного навантаження за 1 студента за навчальний рік (за умови публікації студентом результатів наукових досліджень і усних доповідей на конференціях).

2. Запровадити ведення первинної документації наукових досліджень студентами-науковцями. Представляти цю документацію у раду НТС разом з матеріалами, які подаються для публікацій і доповідей на конференціях. Раді НТС розробити до 1.01.2006 р. зразки ведення первинної документації.

3. Ввести співкерівництво студентом-науковцем з боку молодого науковця кафедри для швидшого та ефективнішого опанування методами наукових досліджень, принципами ведення первинної наукової документації, підготовки матеріалів для друку і наукових конференцій тощо.

4. Заохочувати і стимулювати роботу студентів-науковців у клініках і наукових лабораторіях університету. З цією метою дозволити їм двічі на тиждень достроково, без участі в семінарському обговоренні (до 1200), здавати підсумковий контроль (а після запровадження комп’ютерного дистанційного тестування – через портал університету).

5. При цьому в індивідуальній обліковій карті роботи студента-науковця повинна бути задокументована його участь у науковій роботі протягом 1230-1500 (науковий керівник, завідувач лабораторії).

6. За умови якісного ведення наукових досліджень, первинної документації, рекомендувати науковцям університету включати студентів-науковців до співавторства у наукових публікаціях, у тому числі – у науково-практичних журналах університету.

7. Студенти, задіяні у програмі, мають можливість (за бажанням) займатися у комп’ютерних класах на кафедрі інформатики з метою удосконалення володіння комп’ютером, а також у спеціально створених групах поглибленого вивчення іноземних мов.

8. Двічі на місяць для студентів-науковців будуть організовані лекції щодо сучасних досягнень медичної науки, правил проведення інформаційного науковго пошуку, статистичного аналізу, інтелектуальної власності тощо.

9. Враховувати активну участь у науковій роботі при відборі студентів на стажування, у тому числі – за кордоном.

10. Враховувати активну участь у науковій роботі при відборі студентів у літні міжнародні студентські школи.

11. Враховувати активну участь у науковій роботі при відборі студентів на викладацьку роботу в університеті, вступі у магістратуру, аспірантуру, клінічну ординатуру.

12. На фінансування молодіжної, у тому числі – студентської науки, виділяється 25 % коштів, зароблених кафедрою (з коштів, зароблених при виконанні госпдоговірних тем, роботи викладачів кафедри в університетському консультативно-лікувальному центрі, проведення доклінічного і клінічного дослідження лікарських засобів, грантових та комерційних досліджень тощо).

Профорієнтаційне навчання:

1. Керувати студентами з профорієнтаційного навчання мають право лише ті викладачі, які активно задіяні у лікувальному процесі і мають вищу кваліфікаційну категорію. Таким викладачам зменшується по 20 годин педагогічного навантаження за 1 студента за навчальний рік.

2. Заохочувати і стимулювати роботу студентів з профорієнтаційного навчання у клініках університету. З цією метою дозволити їм двічі на тиждень достроково, без участі в семінарському обговоренні (до 1200), здавати підсумковий контроль (а після запровадження комп’ютерного дистанційного тестування – через портал університету).

3. При цьому в облікову карту профорієнтаційного навчання студента повинна бути задокументована його участь у клінічній роботі (робота з хворими, клінічний обхід, оперативне втручання, робота в кабінеті функціональної діагностики тощо) протягом 1230-1500 (підисує керівник з профорієнтаційного навчання).

4. Студенти, задіяні у програмі, мають можливість (за бажанням) займатися у комп’ютерних класах на кафедрі інформатики з метою удосконалення володіння комп’ютером, а також у спеціально створених групах поглибленого вивчення іноземних мов.

5. Двічі на місяць для студентів, задіяних у програмі, будуть організовані лекції щодо сучасних досягнень медицини у сфері діагностики, лікування та профілактики захворювань.

6. Враховувати активну участь у профорієнтаційному навчанні при відборі студентів на стажування, у тому числі – за кордоном.

7. Враховувати активну участь у профорієнтаційному навчанні при відборі студентів у літні міжнародні студентські школи.