ПРО НАС

Наукове товариство студентів Тернопільського національного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України є структурним підрозділом університету, який здійснює свою роботу у складі наукового відділу ТНМУ. Робота НТС спрямована на розвиток наукового потенціалу студентів-медиків з метою формування майбутніх наукових кадрів.


Керівним органом товариства є Рада НТС. Членів Ради обирають на загальних зборах НТС ТНМУ. Раду очолює голова Ради НТС, якого теж обирають на загальних зборах. В основу роботи Ради наукового товариства студентів покладено допомогу студентським науковим гурткам при організації науково-дослідницької роботи. З цією метою члени Ради наукового товариства студентів активно допомагають у проведенні щорічних науково-практичних конференцій, своєчасно подають інформацію гурткам та студентам всіх курсів про проведення студентських конференцій і конгресів у різних містах України та за її межами. Рада НТС має широкі зв’язки з іншими студентськими науковими організаціями України та за її межами. Студенти нашого університету є активними учасниками міжнародних і всеукраїнських конференцій та олімпіад, неодноразово займали почесні призові місця. За сприяння Ради НТС постійно проводяться студентські науково-практичні конференції. Діяльність Ради НТС ТНМУ координує куратор НТС.Членами НТС ТНМУ є студенти всіх курсів та факультетів, що належать до наукового гуртка однієї з кафедр. Члени НТС проводять науково-дослідницьку роботу відповідно до теми, запропонованої науковим керівником. Координує роботу студентів-науковців науковий керівник гуртка. Члени кожного гуртка обирають старосту гуртка на першому засіданні наукового гуртка.

НТС – це підрозділ нашого університету, наукове товариство студентів, що займається науковою роботою, курацією роботи наукових гуртків, організовує Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених в нашому університеті, а також співпрацює з науковими підрозділами інших вищих навчальних закладів. Все це звучить трохи нудно, але насправді робота молодих вчених захоплююча, приносить не лише успіхи у навчанні, корисні досягнення, але й спілкування з цікавими людьми.


НТС об’єднує усіх гуртківців та молодих вчених ТНМУ. Очолює його Рада НТС. Восени цього року відбулися перевибори до Ради НТС, до складу якої увійшли:

Подільська Тетяна (студентка 5-го курсу медичного факультету) - голова Ради НТС

Шандрук Дарина (студентка 6-го курсу медичного факультету)

Камінський Дмитро (студент 6-го курсу медичного факультету)

Теренда Олександр (студент 6-го курсу медичного факультету)

Бондарук Богдана (студентка 6-го курсу медичного факультету)

Шкробот Анна (студентка 5-го курсу медичного факультету)

Бучко Андріана (студентка 5-го курсу медичного факультету)

Сороківський Ілля (студент 5-го курсу медичного факультету)

Семерез Марія (студентка 5-го курсу медичного факультету)

Симко Катерина (студентка 5-го курсу медичного факультету)

Шкробот Анастасія (студентка 3-го курсу медичного факультету)

Мірошник Вікторія (студентка 3-го курсу медичного факультету)Куратор НТС – ас. С. В. Кучер.

Новообрана Рада активно працює над такими проблемами:

-ми обновляємо WEB-сторінку НТС на сайті університету;

-займаємося організацією постійно діючої електронної наукової конференції студентів та молодих вчених;

-розпочинаємо розсилку інформаційних листів-запрошення на інтернет-конференцію на базі WEB-порталу ТДМУ та 24 Міжнародний медичний Конгрес студентів і молодих вчених;

-співпрацюємо з міжнародними організаціями EMSA i IFMSA.

Рада НТС запрошує до співпраці всіх активних студентів, науковців і майбутніх вчених!